STARTERS

BEKRI MEZE
8,50 €

PORK WITH SPICY TOMATO SAUCE

8,50 €
MEATBALLS WITH OUZO
7,50 €
DOLMADAKIA
DOLMADAKIA VINE LEAVES STUFFED WITH RICE
VINE LEAVES STUFFED WITH RICE
HUMMUS
HUMMUS 5,00 €
5,00 €
SPINACH PIE
SPINACH PIE 5,50 €
5,50 €
CHEESE PIE
CHEESE PIE 5,50 €
5,50 €
FRIED ZUCCHINI
4,50 €
FRIED AUBERGINE
4,50 €
FRIED PEPPERS
4,50 €
FRIED SAGANAKI CHEESE
5,00 €
CHEESE CROQUETTES
5,00 €
FLOGERES
FLOGERES 5,00 €
5,00 €
TZATZIKI
TZATZIKI 4,00 €
4,00 €
TYROKAFTERI
TYROKAFTERI 4,00 €
4,00 €
AUBERGINE SALAD
4,00 €
GREEK FETA CHEESE
4,00 €
FRIED POTATOES
4,00 €
MUSHROOMS A LA CREME
5,50 €
MUSHROOMS IN GARLIC BREAD
5,50 €
BAKED FETA CHEESE
4,00 €
TALAGANI CHEESE
5,50 €
HALLOUMI CHEESE
5,50 €
TARAMOSALATA DIP
4,00 €